Dražba pole, 5888 m²

Horní Cerekev, okres Pelhřimov

24 160 Kč (4 Kč/m² ) prodáno

Poznámka k ceně: Vyvolávací cena.

Dražba lesních pozemků cca 6 000 m2, kú. Horní Cerekev

• Parcela č. 2328/2 o výměře 117 m2 zapsaná jako trvalý travní porost
• Parcela č. 2329/1 o výměře 5705 m2 zapsaná jako lesní pozemek
• Parcela č. 2360/23 o výměře 24 m2 zapsaná jako orná půda
• Parcela č. 2360/24 o výměře 42 m2 zapsaná jako orná půda
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na LV č. 1175, pro katastrální území 642681 Horní Cerekev, obec 547913 Horní Cerekev, okres CZ0633 Pelhřimov,
(dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemky se nachází západně od obce Horní Cerekev při silnici H. Cerekev – Hříběcí v lokalitě jižně od obecní skládky odpadů. Lesní pozemek parc. č. 2329/1 tvoří tvarově nepravidelný pruh podél státní silnice, který severně přechází v rozšířenou část. Terén pozemku je nerovný, ve střední části (pod elektrovodem) s terénní depresí, která nad terénní hranou severně přechází v plochou a později balvanovitou část pozemku. Lesní porost je tvořen cca třemi skupinkami dřevin, v J skupině převládá SM tyčovina, ve skupině podél silnice pak DB, LP a JS. V plošně největší skupině západně od elektrovodu je věkově i tloušťkově diferencovaná směs dřevin BR, LP, SM, MD, BK, OS včetně několika starších BO a DB. Severní část pozemku oddělená pomyslnou spojnicí z rohu parcely 2330 / 6 na parcelu 2360/24 je nezalesněnou holinou zarostlou plevelnou vegetací po vytěžení dospělého porostu v minulých letech. Pozemek parc. č. 2328/2 přímo navazuje na severní okraj pozemku č. 2329/1, má podobný charakter se zbytky pařezů po smýcení porostu v předchozích letech. Pozemek parc. č. 2360/23 a 2360/24 tvoří 2 malé trojúhelníkové plochy podél jižního okraje lesního pozemku a jsou součástí stávajícího travního porostu.

Odhad ceny nemovitosti
36 240 Kč
Minimální příhoz
1 000 Kč
Dražební jistota
1 Kč
Typ dražby
dobrovolná
Datum a čas dražby
18.04.2019 v 11:00 hod. dražba již proběhla
Elektronická dražba
www.realdrazby.cz
Termíny prohlídky
11.04.2019 v 10:00 hod. 15.04.2019 v 10:00 hod.
Číslo zakázky
IDNES-KP011489
Cena
24 160 Kč
Vlastnictví
osobní
Plocha pozemku
5888 m2

Kontaktujte prodejce

Sdílet na Facebooku Poslat e-mailem Nahlásit chybu

Zpět na detail

Prodáváte dům nebo byt?

Najděte si spolehlivého makléře, který vám ušetří spoustu času, nervů a peněz. Pomůžeme vám.

Najít makléře