DRAŽBA: Dražba pole

Mariánské Lázně

379 000 Kč

Poznámka k ceně: Vyvolávací cena.

Pozemek o velikosti 510 m2, Úšovice, okr. Cheb

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-pozemek parcelní č.344/29 o výměře 510m², orná půda, zemědělský půdní fond, zapsáno na listu vlastnictví č. 5035 vedeného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, obec Mariánské Lázně, katastrální území Úšovice
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č.5035 kat. území Úšovice, vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.
Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 4469/127/18 ze dne 12.04.2018 soudního znalce Pavel Miškovský, který ocenil předmět dražby cenou v čase a místě obvyklou na částku 460.000,-Kč.

Oceňovaná nemovitost leží v obci Mariánské Lázně, v k.ú. Úšovice. Umístěním se jedná o část obce stavebně nesrostlou s obcí Mariánské Lázně. V obci Mariánské Lázně se nachází kompletní občanská vybavenost. Dopravní obslužnost je zajištěna v rámci příměstské autobusové a vlakové dopravy, nejbližší zastávka BUS je pak ve vzdálenosti cca 1,0 km.
Okolní zástavbu tvoří především rodinné domy, jedná se o starší zástavbu. Přístup a příjezd je po místní zpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku.
Jedná se o pozemkovou parcelu parc.č. 344/29 - orná půda o výměře 510 m2 která se nachází v katastrálním území Úšovice a je v územním plánu vymezena jako pozemek typu RZ-plochy pro rekreaci včetně chat, v rámci nového ÚP je pak pozemek začleněn do změn s úpravou na BV-bydlení venkovské. Na hranici pozemku se pak nacházejí IS elektro, kanalizace a vody. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci. Přes pozemek pak prochází nadzemní vedení sítí elektro a podzemní vedení vody a kanalizace.

V popise stavu, v němž se předmět dražby nachází, odkazujeme na popisnou část znaleckého posudku č. 4469/127/18 ze dne 12.04.2018 soudního znalce Pavla Miškovského, tento posudek je k dispozici na stránkách www.realdrazby.cz nebo u dražebníka a lze do něj nahlédnou na organizovaných prohlídkových dnech konaných v termínech dle bodu č. 5 této dražební vyhlášky nebo po předchozí dohodě s dražebníkem kdykoliv do dne konání dražby.

Odhad ceny nemovitosti
460 000 Kč
Dražební jistota
50 000 Kč
Způsob složení jistoty
převodem na účet dražitele
Datum a čas dražby
03.07.2018 v 10:00 hod. dražba již proběhla
Místo konání dražby
www.realdrazby.cz
Termíny prohlídky
22.06.2018 v 15:00 hod.
Místo srazu prohlídky
v místě nemovitosti
Číslo zakázky
IDNES-2234
Cena
379 000 Kč
Vlastnictví
osobní

Kontaktujte prodejce

Sdílet na Facebooku Poslat e-mailem Nahlásit chybu

Zpět na detail

Prodáváte dům nebo byt?

Najděte si spolehlivého makléře, který vám ušetří spoustu času, nervů a peněz. Pomůžeme vám.

Najít makléře