Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemku p. p.č. 247 v k. ú. Bezděčí u Trnávky

Bezděčí u Trnávky, okres Svitavy

Nabídka již není aktivní

Ode dne 18.01.2022 evidujeme nabídku jako neaktivní.

Podobné nabídky