Unikátní stavební pozemek rezidenčního typu, pro stavbu RD případně bytového domu, Hlincová Hora, Če

Hlincová Hora, okres České Budějovice

6 047 000 Kč 6 150 000 Kč

Nabízíme ke koupi stavební pozemek, který je zajímavý pro svou unikátní rozlohou (5518 m2 - z toho plocha, která je zastavitelná dle UP činí cca 1000 m2 ) a úmístění. Územní plán jej určuje k zastavění stavbou pro rodinné bydlení . Hlavní využití dle UP: Zastavitelné plochy pro obytné a s nimi související zařízení, činnosti a děje poskytující služby zejména pro bydlení, převážně v nízkopodlažních rodinných, řadových domech, případně nízkopodlažních bytových domech nebo rezidenčních domech. S ohledem na urbanistickou koncepci vyžadovanou vazbu na přírodní prostředí budou stavební pozemky navazující na nezastavěné území o rozloze min. 700 m2. Přípustné využití:
Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující zejména nevýrobní služby zdravotní, sociální, vzdělávací, ubytovací, stravovací, občanské vybavenosti, sportovní a rekreační, včetně veřejných prostranství, pěší trasy, nerušící obytnou funkci nad míru přípustnou stanovenou příslušnými hygienickými normami a právními předpisy. Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání vyvolaných hlavním a přípustným využitím. Dále činnosti, děje a zařízení technické a dopravní vybavenosti nezbytné pro obsluhu území. Podmínky prostorového uspořádání:
Pro tyto plochy jsou přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP, s konstrukční výškou max. 3,0 m) s využitím podkroví bez nadstavby (to znamená, že výška nadezdívky nad posledním plným podlažím nepřesáhne 0,30 m) nebo jedno nadzemní podlaží s možností podsklepení nebo nadstavby podkroví u rodinných, řadových a rezidenčních domů. U nízkopodlažních bytových domů jsou přípustná maximálně dvě NP, s možností podsklepení nebo využití podkroví bez nadstavby (to znamená, že výška nadezdívky nad posledním plným podlažím nepřesáhne 0,30 m). Nadstavba podkroví je přípustná maximálně do výšky 1,30 m nad úroveň stropu posledního plného podlaží. odsklepení je přípustné zapuštěnými sklepy s úrovní podlahy 1. NP max. 0,9 m na...

Číslo zakázky
IDNES-JH-4310
Vlastnictví
osobní
Plocha pozemku
5518 m2
Otevřít/zavřít mapu

Nemůžete najít tu správnou nemovitost ke koupi? Zadejte si poptávku. Rádi Vám s hledáním pomůžeme.

Zadat poptávku

Reklama

Další nabídky

Zpět na výpis

Reklama