Prodej komerčního pozemku 5 668 m²

Kostěnice, okres Pardubice

2 040 480 Kč (360 Kč/m² ) Chci spočítat hypotéku

Poznámka k ceně: + provize RK, včetně právního servisu

Pardubice, Kostěnice, pozemek o CP 5668 m2, ostatní plocha, orná půda, prodej

Výhradně nabízíme prodej pozemku o celkové výměře 5668 m2, ostatní plochu a ornou půdu. Pozemek se nachází v katastrálním území Kostěnice v těsném sousedství železniční vlečky. IS v dosahu.
Dle ÚP jde o plochy smíšené nezastavěného území- zemědělské přírodní.
Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní - NSzp hlavní využití: - plochy převážně krajinné zeleně zajišťující ve vyváženém poměru mimoprodukční a produkční funkce - trvalou existenci přírodě blízkých nebo pozměněných ekosystémů a zemědělsky obhospodařovaných ploch s vyváženým poměrem přírodních a kulturních prvků přípustné využití: - zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny - pozemky ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření (hospodaření způsobem šetrným k přírodním skutečnostem bez zvyšování intenzity využití) - stávající pozemky účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, pro zajištění průchodnosti krajiny - vodní toky a vodní plochy - stavby nebo opatření k zadržování vody v krajině, ke zpomalení odtoku (revitalizační opatření na vodních tocích, zasakovací pásy, poldry, travnaté průlehy) podmíněné využití: - výstavba liniových inženýrských sítí pokud by jejich trasování mimo plochu neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci - zalesnění (podmíněno dodržením podmínek, které stanoví příslušný orgán ochrany přírody a ZPF) - výšková zařízení technické infrastruktury za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný ráz území - oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Číslo zakázky
IDNES-46905
Cena
2 040 480 Kč Spočítat hypotéku
Lokalita projektu
předměstí
Plocha pozemku
5668 m2
Přepis energií

Kontaktujte prodejce

4 4 =

Sdílet na Facebooku Poslat e-mailem Nahlásit chybu

Zpět na detail

Podobné nabídky

Nemůžete najít tu správnou nemovitost ke koupi? Zadejte si poptávku. Rádi Vám s hledáním pomůžeme.

Zadat poptávku