Prodej, Pozemky pro komerční výstavbu, 9634 m2 - Lipůvka

Lipůvka, okres Blansko

9 492 400 Kč

Poznámka k ceně: + provize

V zastoupení majitele nabízíme komerční pozemky o celkové výměře 9634 m2 v obci Lipůvka, která se nachází v okrese Blansko, dostupné z hlavní komunikace směr Svitavy, Blansko. Je to velmi frekventovaná část obce, dobře viditelný pozemek, vedle je benzínová pumpa, areal výrobního podniku. Rozměr cca 48 x 200 m. Plocha je označená jako smíšená výrobní SV. Je možnost postavit i bydlení pro majitele budovy, nebo podniku. Z hlediska ÚP Lipůvka ( k nahlédnutí: blansko. cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581968) platí, že stávající "volná plocha" ležící severně od areálu ZD až po plochy již využité pro drobnou výrobu a podnikání, ja zahrnuta do zastavitelných ploch SV s ozn. 31, pro plochy smíšené výrobní – SV všeobecně dle platného ÚP platí: Hlavní využití: Plochy slouží k umísťování pozemků staveb výroby a skladování, které svou činností neovlivňují negativně životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby – střední a malé firmy. Přípustné využití:– stavby pro řemeslnou a jinou výrobu, služby, skladování– maloobchodní a obchodní provozy– pozemky související veřejné infrastruktury– sběrná místa komunálního odpadu– různé formy zeleně, např. izolační zeleň, vyhrazená zeleň, veřejná zeleň Nepřípustné využití:– činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území Podmíněně přípustné využití:– stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování (např. diskotéky, restaurace, ubytovny, ubytovací zařízení) v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení– stavby a zařízení zemědělství v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území viz. výstupní limity– stavby pro bydlení v případě, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:– výšková regulace zástavby o stabilizované plochy – maximálně 2 nadzemní podlaží, v případě výrobních a skladových objektů výška římsy max. 6m o plochy změn - dle územních podmínek viz. kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch– objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajin. Z části je pozemek zatížen vedením plynovodu (ochranné pásmo), tyto plochy se dají využít na parkování. Pozemky jsou prvotně určeny pro výrobní účely v místě, kde se již takovéto provozy výroby nalézají. Vhodné na autobazar, výr. haly….

Číslo zakázky
IDNES-00032
Plocha pozemku
9634 m2
Otevřít/zavřít mapu

Nemůžete najít tu správnou nemovitost ke koupi? Zadejte si poptávku. Rádi Vám s hledáním pomůžeme.

Zadat poptávku

Reklama

Další nabídky

Zpět na výpis

Reklama