Prodej lesa 25 281 m²

Lopeník, okres Uherské Hradiště

3 378 650 Kč (133 Kč/m² ) Chci spočítat hypotéku

Poznámka k ceně: Cena je již včetně provize a právních služeb.

Prodej lesa a louky, Lopeník.

Exkluzivně nabízíme prodej lesa a louky v katastrálním území Lopeník okres Uherské Hradiště. Lesní pozemek má výměru 13.831 m2. Louka - trvalý travní porost má výměru 11.450 m2. Pozemky jsou prodávány dohromady jako celek (tj. 25.281 m2).
Plochy přírodní (P)
Hlavní využití
• Plochy určené pro územní stabilizaci a vytváření biocenter, která jsou základními skladebnými prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)
• pozemky v přírodních památkách a první zóně odstupňované ochrany přírody Přípustné využití
• výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům ÚSES
• plochy zajišťující eliminaci rizik záplav extravilánovými vodami
• dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně ploch před poškozováním zvěří
Podmíněně přípustné využití
• pouze křížení nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti s plo- chami biocenter
Nepřípustné využití
• činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
• využití území vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch
• změny kultur na nižší stupeň ekologické stability
Plochy lesní (L)
Hlavní využití
• Lesní porosty v souvislých celcích i izolovaných segmentech plnící funkci lesa využívané podle své funkce (hospodářská, ochranná; lesy zvláštního určení) ve smyslu lesního zákona
Přípustné využití
• vyčlenění vybraných lesních ploch pro územní systém ekologické stability
• pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství
• pozemky související dopravní a technické infrastruktury a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu
území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami
Nepřípustné využití
• všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím
• všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru

Číslo zakázky
IDNES-163-NP03158
Cena
3 378 650 Kč Spočítat hypotéku
Lokalita projektu
samota
Plocha pozemku
25281 m2
Připojení k internetu
Doporučený dodavatel

Kontaktujte prodejce

5 7 =

Sdílet na Facebooku Poslat e-mailem Nahlásit chybu

Zpět na detail

Nemůžete najít tu správnou nemovitost ke koupi? Zadejte si poptávku. Rádi Vám s hledáním pomůžeme.

Zadat poptávku