Prodej pozemku, 47169 m²

Vojtanov - Antonínova Výšina, okres Cheb

2 300 000 Kč (48 Kč/m² ) Chci spočítat hypotéku

Pozemky vhodné na výstavbu malé vodní plochy (rybník) nedaleko Františkových Lázní na prodej

Realitní kancelář REBELLION s. r. o. zprostředkovává prodej pozemků nedaleko Františkových Lázních. Na pozemky byl vypracován Stavební projekt “RYBNÍK ÚDOLÍČKO“ na vybudování rybníka na přítoku Stodolského potoka od Poustky. Projektová dokumentace k dispozici v RK REBELLION s. r. o. Na pozemek – vodní plocha – lze čerpat dotace na „zadržení vody v krajině“.
1. pozemek se nachází v k. ú. Jedličná, obec Františkovy Lázně a jedná se o trvalý travní porost o výměře 17.513m2, vedený v územním plánu jako plochy zemědělské – NZ : hlavní využití - pozemky zemědělského půdního fondu, mimo zastavěné území a zastavitelné plochy; přípustné využití: - zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování pozemků - pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sadů a zahrad - stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod. ) - dopravní plochy nezbytné pro obhospodařování pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny - liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízy, meze, stromořadí apod. ) - stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi, poldry, průlehy, příkopy) - stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury - vodní plochy a toky
2. pozemek o výměře 29.656m2 trvalý travní porost, vedený v územním plánu jako plochy lesní – NL : hlavní využití: - plochy lesa se zastoupením produkčních i mimoprodukčních funkcí - rekreačních, ekologických, přírodních a krajinotvorných přípustné využití: - plochy PUPFL - pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesní půdy) - malé vodní plochy a toky - cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních cestách - nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů - stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně.
Zdarma Vám zajistíme financování při koupi nemovitostí s komplexními službami a nejvýhodnější úrokovou sazbou.

Číslo zakázky
IDNES-2020-03-26
Cena
2 300 000 Kč Spočítat hypotéku
Vlastnictví
osobní
Plocha pozemku
47169 m2
Doporučené pojištění

Kontaktujte prodejce

Sdílet na Facebooku Poslat e-mailem Nahlásit chybu

Zpět na detail

Podobné nabídky

Zobrazit další nemovitosti

Nemůžete najít tu správnou nemovitost ke koupi? Zadejte si poptávku. Rádi Vám s hledáním pomůžeme.

Zadat poptávku