DRAŽBA: Dražba zahrady

Stružnice

289 000 Kč

Poznámka k ceně: Vyvolávací cena.

Pozemek o velikosti 1135 m2, Stružnice, okr. Česká Lípa

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-pozemek parcelní č.822/1 o výměře 1135m², zahrada, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsáno na listu vlastnictví č. 537 vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, obec Stružnice, katastrální území Stružnice
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č.537 kat. území Stružnice, vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.
Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 4470/128/18 ze dne 12.04.2018 soudního znalce Pavla Miškovského, který ocenil předmět dražby cenou v čase a místě obvyklou na částku 360.000,-Kč.

Jedná se o pozemkovou parcelu č. 822/1 - zahrada o výměře 1135 m2, která se nachází v katastrálním území Stružnice. V okolí pozemků se nachází IS elektro, vody a plynu. Přístup k pozemku je po nezpevněné cestě. Pozemek je bez vedlejších staveb a jsou na něm náletové trvalé porosty. Část pozemku je rovinatého charakteru a další část se nachází ve svahu. Nemovitost se dle výpisu z KN nachází v rozsáhlém chráněném území. Nemovitost je situována v záplavovém území-zóna 2.

V popise stavu, v němž se předmět dražby nachází, odkazujeme na popisnou část znaleckého posudku č. 4470/128/18 ze dne 12.04.2018 soudního znalce Pavla Miškovského, tento posudek je k dispozici na stránkách www.realdrazby.cz nebo u dražebníka a lze do něj nahlédnou na organizovaných prohlídkových dnech konaných v termínech dle bodu č. 5 této dražební vyhlášky nebo po předchozí dohodě s dražebníkem kdykoliv do dne konání dražby.

Odhad ceny nemovitosti
360 000 Kč
Dražební jistota
50 000 Kč
Způsob složení jistoty
převodem na účet dražitele
Datum a čas dražby
03.07.2018 v 10:00 hod. dražba již proběhla
Místo konání dražby
www.realdrazby.cz
Termíny prohlídky
25.06.2018 v 14:00 hod.
Místo srazu prohlídky
v místě nemovitosti
Číslo zakázky
IDNES-2235
Cena
289 000 kč
Vlastnictví
osobní

Kontaktujte prodejce

Sdílet na Facebooku Poslat e-mailem Nahlásit chybu

Zpět na detail

Prodáváte dům nebo byt?

Najděte si spolehlivého makléře, který vám ušetří spoustu času, nervů a peněz. Pomůžeme vám.

Najít makléře