Vyplatí se investovat do nemovitostí?

2018-04-18 06:58:00 | Komerční sdělení

Odpověď je ANO. A důvody, proč tomu tak je, lze shrnout do níže uvedených tří základních otázek a odpovědí Lukáše Smetany, ředitele české společnosti ProBydlení, která je specialistou na investiční bydlení.
Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Otázka první: Proč vlastně investovat do nemovitostí?

Protože nemovitosti a jejich hodnota patří mezi komodity, kde se vývoj cen sleduje desítky let. Na dlouhých (desetiletých, stoletých) časových řadách se ukazuje investice do bytu nejen jako bezpečnější, ale rovněž výnosnější než investice do měnových, dluhopisových nebo akciových instrumentů, a dokonce i do zlata. Je to dáno tím, že nemovitost je spojena s unikátním a neopakovatelným aktivem – pozemkem. Vyjma válek, revolucí, lokálních událostí a totálních přírodních katastrof je dlouhodobý pokles hodnoty, dejme tomu o 30 %, u nemovitosti velmi nepravděpodobný, zatímco u ostatních aktiv reálně možný a historicky také doložitelný. Nemovitosti dobře „absorbují“ inflační tlaky, jedná se tedy o vynikající nástroj pro dlouhodobé udržení hodnoty. V Praze a obecně i dalších středoevropských velkoměstech je cena navíc stále pod pokličkou naší kupní síly. A to i ve srovnání s jinými ekonomicky silnými EU regiony. A to v globalizovaném světě zavání potenciálem pro další růst cen nemovitostí. Ten je navíc způsobený nejen zájmem zahraničních, ale stále více i domácích privátních investorů a stejně tak i specializovaných investičních fondů.

Otázka druhá: Má smysl investovat do bytu v Praze při současné úrovni cen? A budou ceny i nadále růst?

Jaká je dnešní cenová úroveň? A kdo může za růst cen? Překvapivě pro mnohé je hlavním viníkem růstu cen nových bytů a rodinných domů náš stát. Ten díky nárůstu daňového zatížení bytů (pozn.: za deset let jde o 500 až 900 tisíc korun na průměrném 2+kk, které kupující nového bytu odvede státu) inkasuje dosti velký podíl z celkové ceny novostavby. Druhým faktorem, který výrazně zvyšuje ceny bytů, jsou velmi přísné stavební normy, předpisy a v případě naší republiky i velmi špatná legislativa a vymahatelnost práva. To vše pak ve finále opět zbytečně navýšilo náklady na stavbu za posledních pár let o desítky procent.

A čistě z pohledu pražského trhu jsou ceny nových a následně i starších bytů vyšroubované i díky nezodpovědné politice města, která v době největšího (za poslední desetiletí) ekonomického růstu uměle a nezodpovědně přiškrtila výstavbu bytů hluboko pod reálnou poptávku. Nedostatek nových bytů se následně logicky projeví i na růstu cen těch stávajících. Praha se tak logicky stále více propadá v žebříčcích, kde je hodnoticím i porovnávacím kritériem „cena bytu vyjádřená počtem průměrných platů“. Jenže na druhé straně je v metropoli očekáván další příliv nových obyvatel. Podle pražské organizace IPR to má být i 160.000 do roku 2030. Tento očekávaný nárůst počtu obyvatel Prahy, průměrné stáří bytového fondu přes 62 let a výše zmiňovaný globální pohled dávají za pravdu těm, kteří se obávají dalšího růstu cen. Pro investory, kteří mají investiční horizont 7 let a dále, je tedy investice smysluplná i při stávajících cenách. A tito investoři pak budou dobře připraveni na očekávaný růst podílu nájemního bydlení, které se nově opět stane standardem bydlení.

Otázka třetí: Nic není černobílé, má investice do bytu vůbec svá negativa?

Ano, má, protože žádná investice, ani ta s garantovaným výnosem, není zcela bez práce. V první řadě je třeba pečlivě volit nájemce. Následně jsou se správou bytu spojeny činnosti jako opravy, schůze SVJ, vyúčtování atp. Na trend investičních bytů reagují i samotní developeři. Ti dnes, kromě služeb dceřiných realitních kanceláří, dokáží klientům prostřednictvím svých společností nabídnout i plně profesionální služby dodávající veškerý servis až po daňové přiznání v rámci správy investičních nemovitostí. Jednou z prvních společností, která je specialistou na investiční bydlení, je ProBydlení, součást českého holdingu FINEP. U ProBydlení navíc platí, že poplatek za služby spojené se správou investičního bytu hradí klienti, tedy majitelé nemovitostí, pouze z vyinkasovaných peněz. Tedy neplatí žádné „management fee“, jako je běžné u většiny měnových nebo akciových fondů.

V ProBydlení Vám pomůžeme najít nemovitost s nejvyšším výnosem. Víme o nabídkách dříve než ostatní. Ty nejlepší investiční tipy sami vytváříme a disponujeme tak vlastním portfoliem nejvýnosnějších nemovitostí po celé Praze. Potřebujeme jen znát Vaše představy a finanční možnosti, zbytek nechte na nás. Svěřte svou investici do dobrých rukou. Více informací na www.probydleni.cz

Sdílet: Facebook Twitter

Více článků