Revitalizace čtvrti Doubravka Plzeň, místo kulturáku moderní bydlení!

2018-11-12 07:30:00 | Komerční sdělení

„Společenský sál Svornost v dnešní době pozbyl své funkce, a i jeho umístění v obytné části města shledáváme jako nevhodné. Naším záměrem je tento pozemek zastavět novým objektem, aby došlo k dotvoření blokové zástavby a revitalizace čtvrti. Pojďme se na projekt podívat podrobněji.“ avizuje majitel developerské společnosti Madruzzo a.s.
Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Proč právě byty Svornost?

Byty Svornost jsou přímo pro vás, pokud hledáte rovnováhu. Balanc jsme se vytváření tohoto projektu snažili nastavit hned v několika rovinách. Prvním kompromisem je poloha. Jedná se o kombinaci klidné lokality, která se ale nenachází příliš daleko od centra Plzně.

Další z našeho pohledu nezanedbatelnou rovnováhou je soulad mezi designem a funkčností, kterou bytový dům nabízí.

Za velice důležitou považujeme pak variabilitu výběru bytů, v našem projektu nabízíme byty v rozmezí od 1kk o velikosti 50 m2 až po velké 3kk o výměře 120 m2. Drobnou nuancí je objekt vystupující z hlavní hmoty domu. Zde je umístěn atypický byt s malou zahradou.

Proč právě byty Svornost?

Byty Svornost jsou přímo pro vás, pokud hledáte rovnováhu. Balanc jsme se vytváření tohoto projektu snažili nastavit hned v několika rovinách. Prvním kompromisem je poloha. Jedná se o kombinaci klidné lokality, která se ale nenachází příliš daleko od centra Plzně.

Další z našeho pohledu nezanedbatelnou rovnováhou je soulad mezi designem a funkčností, kterou bytový dům nabízí.

Za velice důležitou považujeme pak variabilitu výběru bytů, v našem projektu nabízíme byty v rozmezí od 1kk o velikosti 50 m2 až po velké 3kk o výměře 120 m2. Drobnou nuancí je objekt vystupující z hlavní hmoty domu. Zde je umístěn atypický byt s malou zahradou.

Blíže o byty svornost

Navrhujeme pozemek zastavět novým bytovým domem o čtyřech nadzemních podlažích a jedním podzemním. Výškově se přizpůsobujeme stávajícímu objektu přilehlého bytového domu. Nový objekt navazuje z ulice Dílenské na uliční frontu. Z ulice Skalní ustupuje o 2 metry od stávající stavební čáry, aby došlo ke vzdušnějšímu efektu z důvodu navýšení patrnosti.

V podzemním podlaží se nachází parkovací kapacity pro objekt. Ve zbylých nadzemních podlažích jsou umístěny byty různých kategorií s příslušenstvím.

Základní kompozice domu je do tvaru L. Hmota objektu je kompozičně rozdělena na 4 různě velké objemy logicky vycházejících z dispozičního řešení. Ty jsou pojednány rozdílnými fasádami, aby došlo k zvýraznění jednotlivých hmot. Umístěním objektu do tvaru L vzniká vnitroblok, s doplňujícími parkovacími kapacitami, společnou zahradou a v části přilehlé k bytům pak předzahrádkami, které slouží k soukromým účelům bytů. Drobnou nuancí je objekt vystupující z hlavní hmoty domu. Zde je umístěn atypický byt s malou zahradou. Bytový dům je v jeho náběhových částech (nároží a styku s rodinnými domy v severní části) odlehčen ubráním hmoty, kam jsou umístěny terasy.

Fasáda objektu je řešena tak, aby nenarušovala klasický charakter činžovních domů. Je zde striktně vyloučena možnost balkónů. V kontrastu je řešena vnitřní fasáda domu, kde jsou umístěny lodžie doplňující relaxační charakter vnitrobloku. V obou koncích domu se počítá se slepou fasádou, aby v budoucnu bylo možné navázat na blokovou zástavbu.

Lokalita

Klidná lokalita vhodná pro pohodlný přesun do centra Plzně či na spojku do Prahy. Bloková zástavba převážně rodinných a bytových domů s příslušnou občanskou vybaveností.

Sdílet: Facebook Twitter

Více článků