Rezidenční trh s nemovitostmi očima realitního butiku Bhouse

2019-01-24 07:30:00 | Komerční sdělení

Pojďme se na realitní trh dívat více s nadhledem, doporučuje Dan Michal z realitního butiku BlueHOUSE. Buďme méně roztržití a bude nám veseleji.
Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Rozhovor, který v širším měřítku najdete na www.bhouse.cz, mapuje naše chování na rezidenčním realitním trhu, hledá příčiny jeho špatné pověsti a přimlouvá se, aby lidé s větším klidem a rozvahou vyhodnocovali informace, které se k nim dostávají.

Co dnes charakterizuje naše počínání na trhu s rezidenčními nemovitostmi?

Kopíruje naše každodenní chování. Dnešní doba přinesla nárůst komunikace, aniž bychom v reálném životě vyřídili více věcí než dříve, případně se dozvěděli opravdu něco nového. Jsme přehlcení a nesoustředění, v důsledku čehož ztrácíme schopnost uvažování selským rozumem, přestáváme předvídat, neumíme přemýšlet v dlouhodobějším horizontu.

Jak se ta roztěkanost mysli v realitách konkrétně projevuje?

Má to samozřejmě velké množství podob. Pracujeme s útržkovými informacemi, otázky klademe spíše náhodně, necháváme se řídit povrchními zprávami z médií, rychle měníme své preference a možná i více věříme různým báchorkám. Pomalu už nepřekvapí, že lidé si sjednávají prohlídky, na které bez omluvy ani nedorazí.

Není to vyčerpávající?

Vyplatí se odstup, nadhled, cokoli, co nás trochu zklidní. Uvědomme si, že trh s nemovitostmi je od nepaměti plný emocí. Velmi citlivě vnímáme pohyby cen, bojíme se změn, zároveň jde dlouhodobě o oblast s problematickou pověstí a velkou nedůvěrou. Potřebujeme být rozvážní, nikoliv roztěkaní.

Změnilo se za poslední dobu vnímání realitního prostředí?

Společenské vnímání je takové, jaké je, úplně změnit se nedá. Buďme k sobě upřímní a nedělejme si iluze, s realitami je to jako s politikou, s jejich stavem nebudeme spokojeni nikdy. Ale pracovat na sobě můžeme, byť není lehké být k sobě upřímný.

V čem je to obtížné?

Je to o lidské povaze. Realitní trh nám paradoxně neříká toho tolik o nemovitostech, jako o nás, o lidských bytostech. Je to trh, kde se střetává naše nedokonalá finanční gramotnost s emocemi, kterých jsme logicky plni, když obchodujeme s vlastním majetkem. Nezapomínejme, že v nemovitostech máme často uloženo osobní bohatství, a tedy každodenní pracovní dřinu. V tomto rozpoložení přicházíme do realitního světa, kde máme tendenci se chovat jako malé děti.

Znamená to, že česká společnost není vyspělá a kultivovaná?

Záleží, jak vysoko si nastavíme vnitřní standardy, a způsob, jakým vnímáme okolí. Nespokojenost lidí s realitním prostředím je svým způsobem přirozená. Vyplývá z nejistoty a obav z očekávaného výsledku. Vkrádají se nám různé otázky: Kupujeme za dané peníze správnou nemovitost? Není rychlý prodej znakem toho, že prodáváme za nízkou cenu? Nebo naopak, jak je možné, že za cenu, kterou jsme si stanovili, nemáme už dávno prodáno? Proč bychom měli platit provizi? Do toho přicházejí různí našeptávači, že by všechno mělo být jinak. Jsme kritičtí, proto hledáme viníka, kterého vidíme v realitním prostředí jako takovém. Proto jsem použil přirovnání k malým dětem.

Kde hledat světélko naděje v této situaci?

Když více víte, méně se bojíte. Chce to stát nohama na zemi, sbírat informace a zapojit selský rozum, abychom jednoduše neuvěřili nejrůznějším pohádkám o bohatém kupci na bílém koni nebo o nemovitosti, která byla na světě nejkrásnější. Realitní trh je plný osobitých triků. Pokud za těmito pohádkami neobjevíme smysluplný příběh, může nás časem potkat nepříjemné vystřízlivění. Zapomeňme, že realitní transakce jsou o náhodě. Není nebo neměla by to být pro lidi loterie. Přesto až příliš mnoho lidí na ní staví celou svojí prodejní strategii.

Jak ale selský rozum zapojit?

Obyčejnou rozvahou a s klidem, případně jít se odreagovat do přírody. Srovnávat, co je srovnatelné. Dívat se na trh skrze různé lokality a segmenty. Když prodávám, vnímat, že kupující pracuje s určitým rozpočtem a všímat si, co si za ty peníze může pořídit. Tím získávat přehled o tom, za co mohu já prodávat. Ptát se. Lidé se překvapivě moc neptají nebo jsou jen zahledění do své nemovitosti. Nespěchat, neboť vše na realitním trhu je běh na delší trať. Více klidu nám přinese i veselejší mysl.

V čem je pro klienty zajímavý Váš realitní butik BlueHOUSE?

Prodáváme a pronajímáme nemovitosti v Praze. Jsme realitním butikem, protože chceme nabízet výběrové služby, což v širším měřítku moc nejde. Máme blog a spoustu vzdělávacích článků, snažíme se, aby naši klienti rozuměli tomu, co pro děláme, viděli v tom přidanou hodnotu, nikoliv prvek náhody. Do popředí realitní činnosti stavíme kreativitu a důmyslný marketing. Záleží nám na hodnotách jako jsou respekt, slušnost a profesionalita, to vše při poskytování opravdové péče.

Sdílet: Facebook Twitter

Více článků