PENB a jeho specifika

2019-06-06 05:30:00 | Komerční sdělení

Energetická náročnost budov se hodnotí na základě roční dodané energie. Co taková energetická náročnost vlastně znamená a jak se vůbec posuzuje?
Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Jedná se o souhrn energie, která je dodána do budovy, včetně energie vyrobené v budově obnovitelnými zdroji a spotřebované uvnitř budovy. Jinými slovy jde o energii potřebnou k vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení budovy.

Existují ale výjimky, na které se požadavky na energetickou náročnost budovy nevztahují. „,“ vysvětluje realitní specialista Národního realitního holdingu Martin Kubík. Do výjimek spadají budovy menší než 50 m², kulturní památky, budovy pro náboženské účely a zejména stavby pro rodinnou rekreaci.
Majitel budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni PENB zajistit od 1. července 2015.

Průkaz energetické náročnosti budovy nikdy nepodceňujte. „Díky němu se totiž dozvíte o celkovém stavu konstrukcí objektu, konkrétně o podlahách a jejich zateplení, stěnách obálek budovy, skladby a zateplení, okna a dveře a jejich tepelně-izolační vlastnosti, stropy a jejich zateplení, střešní konstrukce a jejich způsob zateplení a celkové rozměry konstrukcí, oken a dveří. Dále i informace o konstrukcích, které by bylo dobré zateplit či vyměnit, informace o kvalitě a účinnosti technologií na ohřev teplé vody či topení,“ vysvětluje problematiku Kubík.

Díky těmto relevantním informacím se dozvíte, jestli je nutné do objektu v blízké době investovat. Při každé rekonstrukci a ohlášce na stavebním úřadě bude majitel nemovitosti potřebovat průkaz energetické náročnosti k předložení, proto ho žádejte ihned po podpisu kupní smlouvy.

Sankce a rizika

Každý prodávající vlastník bytu, objektu nebo rodinného domu, který porušuje zákonnou povinnost předložit průkaz prodávajícímu jak v inzerci, tak i na veřejnosti, může být postižen sankcemi. U prodeje či pronájmu rodinného domu, komerční budovy se vlastník vystavuje sankci až do výše 100.000 Kč co by fyzická osoba, právnická osoba posléze až do výše 200.000 Kč.

Každá nemovitost v inzerci musí být označena energetickou třídou a vypočtenou hodnotou založenou na průkaze. „Pokud tato hodnota nebude inzerována, Státní energetická inspekce může od 1. července 2015 bez váhání zahájit kontrolu a správní řízení,“ upozorňuje Kubík.

Za porušení zákona se také považuje to, když se obě strany, tedy prodávající a kupující písemně do smlouvy o koupi nemovitosti dohodnou, že průkaz nepožadují. Existenci průkazu lze jednoduše ověřit v databázi ENEX Ministerstva pro místní rozvoj, kde má majitel povinnost se evidovat. Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) lze samozřejmě aktualizovat. Například se rozhodnete vyměnit kotel či budovu zateplit. Pro zajištění rozumné ceny aktualizace je však dobré se obrátit na původního zpracovatele prvního PENB, který PENB zpracoval a jedná se o stokorunové investice.

Sdílet: Facebook Twitter

Více článků