Co obnáší práce realitního makléře?

04.06.2020 05:50 | Komerční sdělení

Nevidíte jediný důvod, proč byste měli pracovat jako realitní makléř? Možná si říkáte, že existuje spousta jiných zajímavějších povolání. Navíc tato práce není zrovna populární profese a pro nelichotivé označení nemusíte často chodit daleko. Nicméně práce realitního makléře je zaměstnáním, které vám dovolí skloubit rodinný život a touhu po vlastním profesním úspěchu. Můžete si plánovat pracovní dobu, prohlídky nemovitostí a další potřebné úkoly. Tato profese má, jako i jiná povolání, své pro a proti, dělají ho povahově dobří a špatní lidé. Jak dobrý budete, záleží jen na vás.
Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Jelikož nemovitý majetek je z materiálního hlediska většinou to nejcennější, co ve svém životě máme, měli bychom k tomu tak přistupovat a minimalizovat rizika při jeho prodeji. Občas slýchávám hanlivé poznámky do našich řad, proč „cpát“ provizi makléři a vysoké provize za nic. Jenže za prací makléře, tak jak to vnímám já, stojí mnoho úsilí, zodpovědnosti, neustálého vzdělávání v oboru práva, stavebnictví, financí, psychologie obchodu či daní. Makléř musí být odolný vůči stresu, flexibilní a zároveň pohodový. Je velmi důležité mít kolem sebe tým lidí a odborníků, investovat do marketingu a propagace klientových nemovitostí. To vše na vlastní náklady, jelikož odměna ho čeká až ve chvíli, kdy odvedete kvalitní práci. V praxi se často setká s komplikovanými případy, tudíž musí být schopen pomáhat s vyplacením stávající zástavy, exekuce, zákazu zcizení, odstranění nebo naopak zanesení věcného břemene, s legalizací přístavků, dozoruje financování kupujícího a co je nejdůležitější, pomáhá klientovi oprostit se od emocí při prodeji nemovitosti. Je to partner, který klienta provází celým procesem. Někdy to není med, musí ovládat mnoho oblastí, ale je to výzva a stojí to za to!

Nynější krize zamíchá kartami. Přemýšlím nad otázkou, jestli tento stav zvrátí vývoj cen nemovitostí, které v poslední době rostly rychlým tempem. Prozatímním zjištěním je, že realitní obchody se nezastavily. Je to dáno tím, že lidé, kteří zůstali doma, měli více času přemýšlet jak o koupi, tak o prodeji. A my jsme byli stále připraveni klientovi pomoci. Samozřejmě, že jak prohlídky, tak náběry byly uskutečněny za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, nicméně toto náročné období je snad již za námi. Nutno smeknout před těmi, kteří si za posledních pár týdnů museli sáhnout na samé dno.

Dagmar Jánská,

Realitní společnost České spořitelny, Dagmar Jánská

Sdílet: Facebook Twitter

Více článků