I v době drahých energií lze odebírat levnou elektřinu a plyn

02.03.2020 07:40 | Komerční sdělení

Na přelomu roku proběhla médii informační vlna na téma dalšího zdražování elektřiny v roce 2020. Jde o opožděné dopady prudkého zdražení na burze v roce 2018. Velcí dodavatelé nakupují elektřinu a plyn pro své zákazníky obvykle dva roky dopředu, a proto řada z nich promítla plně cenu nákupů až do tohoto roku. Zajímavostí je, že se cena pro klienty zvyšuje v době, kdy se naopak velkoobchodní ceny elektřiny a plynu na burze propadají.
Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Kombinace teplé zimy v mnoha částech světa a velké nabídky poslala ceny dolů

Ojedinělá je situace u zemního plynu, který se nyní nachází na několikaletých minimech. Plyn je obvykle vedlejším produktem při těžbě ropy. Za situace, kdy není rentabilní poptávka dochází dokonce v některých částech USA k paradoxní situaci, kdy těžaři vytěžený plyn záměrně spalují. Nabízí se otázka, zda z tohoto vývoje může těžit běžný klient? Může, ale záleží na nákupní strategii konkrétního dodavatele.

Jak velkoobchodníci nakupují energie

Pro pochopení je třeba zmínit, že velkoobchodní trh, kde nakupují dodavatelé energií pro své zákazníky má několik úrovní. Je to část trhu, kde se kupuje budoucí spotřeba pro konkrétní časová pásma – například spotřeba elektřiny pro rok 2021 a dále je tzv. denní trh neboli „spot“, což je část trhu, kde se obchoduje spotřeba elektřiny a plynu na následující den. Právě na spotu pak dochází k největším cenovým propadům. Většina dodavatelů nakupuje na spotovém trhu jen část spotřeby pro své zákazníky a nemůže tedy propady cen promítnou v plné výši.

„Zákaznickým řešením jsou ceníky s tzv. plovoucí cenou. Takový produkt odvíjí ceny pro klienta od okamžitých cen na denním trhu. Je tedy výhodný zejména pro toho, kdo upřednostňuje co nejnižší cenu před cenovou fixací. V mnoha případech by se dalo říct, že je to dlouhodobou garancí vysoké ceny. V České republice nabízí řešení postavené na spotových cenách pro klienty jen několik dodavatelů. Důvodem jsou vysoké softwarové nároky. Jedním z těchto dodavatelů, co tuto formu nabízí, je i naše společnost Bidli, která nabízí zákazníkům jak fixní ceníky s cenovou garancí 2 roky, tak i ceníky plovoucí.“, vysvětluje Libor Janiček, manažer Bidli Energie.

Ceny pro klienta jsou dané kombinací okamžité ceny na denním trhu, maloobchodní přirážky a kurzu Eura. Aktuální koncové ceny pro klienty na konci února 2020 u tohoto produktu jsou u plynu cca 400 Kč/MWh (bez DPH), což je cca 50% běžné ceny oproti ceníkům dominantních dodavatelů a u silové elektřiny cca 1.100 Kč za MWh (bez DPH), což je o cca 50 % méně, než je obvyklá cena.

Jeden tarif není vhodný pro každého! Vybírejte si je individuálně

Zda je produkt vhodný pro konkrétního klienta je na individuálním posouzení. Každému klientovi nesedne jeden a ten samý tarif. Pro tyto účely si vybírejte společnosti, které vám nabídnou řešení na míru dle vašich aktuálních potřeb.

Sdílet: Facebook Twitter

Více článků