Proč psychologové doporučují prodávat nemovitost s realitním makléřem

10.02.2020 07:30 | Komerční sdělení

Bouřlivé debaty zda má profese realitního agenta šanci na přežití v budoucnosti čtvrté průmyslové revoluce neutichají již několik let. Odpověď na tuto otázku však těsně souvisí s pochopením samotné role zprostředkovatele a hlavním smyslem jeho práce. Vnímáme-li role realitního zprostředkovatele jako reklamního agenta, či právního zástupce, budeme zastávat názor, že je tato jeho úloha lehce nahraditelná zástupci jiných profesi, či dokonce moderními technologiemi. Existuje však jiný pohled na roli zprostředkovatele a to jako na zástupce ekonomických zájmů svého klienta, který je dokáže ochránit lépe, než samotný klient. Jak je to možné?
Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

V roce 2002 Nobelovu cenu v oblasti Ekonomie dostal izraelský vědec Daniel Kahnemann. Zajímavé na tom je, že D.K. působí na Prinstonské univerzitě na katedře psychologie. Toto ocenění dostal za své psychologické výzkumy, které založily zvláštní odvětví – Behaviorální ekonomii - která se zabývá dopady sociálních a emocionálních faktorů na ekonomické rozhodování jedinců.

Svými výzkumy a experimenty Daniel Kahnemann prokázal, že lidé v otázkách ryze ekonomických, které vyžadují a předpokládají RACIONALNÍ uvažování, se pod vlivem různých emocí chovají úplně iracionálně.

Příkladem je známý experiment, kdy účastníci musí rozdělit mezi sebou určitou sumu peněz.

První účastník dostane určitou částku a musí nabídnout druhému účastníkovi, v jakém poměru si s ním tu částku rozdělí. Pokud ten druhý nabídku přijme, částka v nabídnutém poměru účastníkům zůstane. Pokud odmítne, nikdo nedostane nic.

Jednoduché. Zdálo by se, že nejrozumnějším řešením by bylo rozdělit částku 50/50 a každý by zůstal spokojený. Toto by bylo z ekonomického hlediska racionální rozhodnutí.

Ovšem drtivá většina účastníků se chovala zcela opačně a nabízela protějšku jen zlomek té částky – 10, 15 procent – s vysvětlením, že nyní druhý účastník nemá nic, takže by měl být vděčný i za to málo, co dostane.

Je pravdou, že druhý účastník skutečně nemá nic, tudíž i těch 10-15 procent představuje pro něj jistý zisk. Rozumné by bylo nabídku akceptovat, to by bylo z ekonomického hlediska racionální uvažování.

Jenže většina z nich se raději tohoto jistého zisku zcela vzdala, jen aby „potrestala nespravedlivé chování“ prvního účastníka…

Toto a další videa na téma z oblasti Psychologie prodeje nemovitosti naleznete na youtube kanále VENDIDO

Nebo jiný experiment, kdy účastníky poprosili ohodnotit stejný předmět (byly to hrnečky). Všichni se více či méně shodli na jeho tržní hodnotě.

Všechno se změnilo poté, co hrneček nechali jako dar prvnímu účastníkovi, který – teď už jeho vlastní majetek - měl prodal druhému účastníkovi.

Ukázalo se, že „nový majitel“ je připraven prodat „svůj majetek“ pouze za cenu vyšší, než je cena, na které se před chvíli všichni shodli.

A kupující je ochoten ten majetek koupit, ovšem pouze za cenu nižší, než je cena, na které se teď před chvílí všichni shodli.

Zkrátka tyto a mnoho dalších experimentů prokázali, že se lidé v otázkách ryze ekonomických, namísto racionálního rozhodování s cílem dosažení nejvyšších nebo jistých výhod a zisků, často těchto výhod a zisku vzdávají pod vlivem složitého souboru různých emocí a pocitů.

Tyto experimenty dokonce prokázali, že podobné DESTRUKTIVNÍ (z ekonomického hlediska) chování je pro člověka přirozené a zákonité.

V běžném životě se s tím často setkáváme například při rozvodech, sousedských sporech, majetkových sporech v rodině, dělení dědictví apod.

A samozřejmě také při prodeji nemovitosti.

Není pro nás žádným překvapením, že se při prodeji bytu odehrávají v podstatě úplně stejné scénáře, jako i při prodeji hrnečků: majitelé bytu požadují za svůj byt cenu vyšší, než je jeho tržní hodnota, zájemci o koupi nabízejí za něj ceny nižší, a nejsou schopni se dohodnout i přesto, že by byla kompromisní dohoda pro oba účastníky výhodná.

Velmi často proto slyšíme příběhy, že majitelům kdysi nabízeli za jejich byt nějakou cenu, kterou oni ovšem odmítli, a teď už musí svůj byt prodávat za cenu mnohem nižší, protože tak dobré nabídky už nejsou.

Teď už díky behaviorální ekonomii víme, že podobné chování v otázkách osobního majetku nebo vlastních financí je pro člověka stejně přirozené jako i třeba usmívat se, když se cítíme skvěle, nebo plakat, když cítíme bolest.

A i my s Vámi, zajisté zcela rozumní a racionální lidé, se dokážeme rozumně a racionálně rozhodovat pouze, když se nás to netyká osobně. Ovšem při prodeji VLASTNÍ nemovitosti nebo při řešení VLASTNÍCH financí nedokážeme racionálně sledovat naše vlastní výhody, a proto nejspíše proděláme.

Když to víme, vzniká otázka, co můžeme udělat proto, abychom své vlastní zájmy dokázali ochránit?

Řešení existuje.

Dokážeme to, pokud v obchodech s našim vlastním majetkem využijeme služeb někoho nestranného, prostého naších majetnických emocí. Nejlépe profesionálního zprostředkovatele, například realitního agenta, který umí zorganizovat obchod tak, aby ochránil ekonomické zájmy svého klienta.

Daniel Kahnemann dostal Nobelovu cenu v oblasti ekonomie za prokázání, že v obchodech mezi obyčejnými lidmi je role zprostředkovatele nepostradatelná. Žádná moderní technologie, žádná mobilní aplikace nebo webová stránka, nedokážou tuto roli zprostředkovatele – mediátora – nahradit.

Proto doporučujeme při prodeji Vašeho bytu obrátit se na profesionálního realitního agenta.

Vybírejte si agenty v aplikaci VENDIDO podle specializace na Vaši lokalitu. Pro úspěšný obchod je důležité, aby se v ní realitní agent dobře orientoval a pravidelně sledoval vývoj trhu v dané oblasti.

V aplikaci VENDIDO na stránce každého agenta si také přečtete nezávislé reference. Reference a názory desítek klientů před Vámi jsou nejlepším doporučení.

Sdílet: Facebook Twitter

Více článků