V obci Rybí hlídá domovní čističky dispečink

21.09.2022 10:13 | Komerční sdělení

Vysoké náklady na technologie bývají jedním z hlavních problémů při řešení čištění odpadních vod. Severomoravská obec Rybí ovšem ukazuje možnou cestu. Najdete v ní systém 190 samostatných domovních čističek odpadních vod napojených na centrální dispečink, který hlídá a monitoruje kvalitu vyčištěné vody. Obec však ve své činnosti neustává a celý systém chce rozšířit o kalové hospodářství.
Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Otázku, jak efektivně čistit odpadní vody, řeší celá řada obcí. Systém propojených domovních čističek v Rybí pro ně může být inspirací v případě, kdy nemají dostatek finančních prostředků na investici do drahé centralizované technologie.

„Všem obcím, které tuto problematiku řeší, bych doporučila, ať do toho jdou. Určitě je to práce a zodpovědnost, ale stojí to za to. Vzkázala bych jim, ať se za námi v rámci ‚kanalizační turistiky‘ přijdou podívat a poradit se, aby věděli, co to obnáší, a pak se do toho pustili u sebe,“ doporučuje starostka obce Rybí Marie Janečková.

I když se jedná o decentralizované řešení, obec nad ním a jednotlivými domovními čističkami neztrácí kontrolu. Dle slov starostky je individuální péče o jednotlivé čističky také velmi snadná.

„Nic mimořádného vlastně neděláte. Jenom se chováte zodpovědně a do svých kanalizačních odpadů nevypouštíte úplně všechno. Žádné chemikálie, netkané textilie, oleje a další podobné věci. To by mělo být v dnešní době samozřejmostí, ale kvůli velkým čistírnám se to neděje. Díky tomu, že lidé mají dané zařízení doma, vidí, co s ním tyto věci provedou, a pak už je do kanalizace jednoduše nevypouštějí,“ vysvětluje.

Obec má tedy přesný přehled nejen o tom, jak funguje každá domovní čistička, ale také o kvalitě vyčištěné vody, která putuje do kanalizačních stojek jednotné kanalizace či do vodního toku nebo vsaku. Vyčištěná voda zůstává v dané lokalitě a pomáhá snižovat riziko sucha. Propojené čističky takto zvládnou každý rok vyčistit průměrně 31 000 m3 vody.

„Centrální monitoring, který poskytoval možnost kontroly nad jednotlivými čističkami, byl velkým lákadlem. To nám dodalo odvahu připojit se k týmu, který vše vymyslel, a my se s ním potom už jen vezli,“ říká Marie Janečková.

V obci Rybí hlídá domovní čističky dispečink

Aktuálně se v Rybí nachází 173 malých domovních čističek a 17 větších domovních čistíren odpadních vod. Všechna zařízení jsou propojena pomocí telemetrického systému s dispečinkem, kde jejich chod hlídá pověřená obsluha a upravuje ho v souladu s provozním řádem. Celkem je do decentralizovaného systému v obci Rybí zapojeno 60 % domů. Zbývající domácnosti mají rovněž své čističky, pracují ale samostatně. Obec je však chce k centrálnímu dispečinku výhledově rovněž připojit. Svoz kalů má zatím na starosti externí firma. Obec ovšem plánuje nákup mobilního kalolisu, z něhož pak může být získaný kal dále kompostován.

Projekt odpadní vody Rybí je jedním z šesti finálových projektů ekologické soutěže E.ON Energy Globe. Finalista s největším počtem hlasů se stane celkovým vítězem soutěže. Vyberte si svého favorita a dejte mu hlas na webových stránkách www.energyglobe.cz do 30. září 2022.

Sdílet: Facebook Twitter

Více článků